Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Fremdriftsreformen får alvorlige konsekvenser for dit studium og din økonomi

Folketinget vedtog i juli 2013 ændringer til både universitetsloven, samt SU-loven – førstnævnte med virkning allerede fra efterårssemestret 2014. Her følger en oversigt over de konsekvenser, de nye regler vil få for de studerende. Indlægget er oprindeligt publiceret i de jurastuderendes blad Paragraf.

Regeringens nye tiltag betyder væsentlige ændringer for de studerendes vilkår – særligt rammes den frihed som vi hidtil har nydt på kandidatuddannelserne. Til at starte med kan vi se på den lov, der træder i kraft først, nemlig universitetsloven, der med få undtagelser, gælder allerede fra juli 2014.

 

Tvangsmæssig tilmelding til fag og eksaminer

Fra efterårssemesteret bliver det obligatorisk at tage 30 ECTS-point pr. semester – dette gælder uanset, om man mangler at bestå prøver fra foregående semestre. Dette kommer med altovervejende sandsynlighed til at foregå på den måde, at det i tilmeldingssystemet ikke bliver muligt at tilmelde sig færre ECTS end dette.

Ingen mulighed for framelding af eksamen

Derudover bliver man automatisk tilmeldt den ordinære eksamen, og det bliver ikke muligt at framelde sig denne, hvilket der ikke kan dispenseres fra, medmindre der foreligger usædvanlige forhold, som f.eks. sygdom, eliteidræt eller andre tilsvarende forhold. Desuden vil man, såfremt den ordinære eksamen ikke bestås, også automatisk blive tilmeldt den først mulige omeksamen, som ligeledes ikke kan frameldes. Såfremt et 3. forsøg er nødvendigt, vil man ”heldigvis” selv kunne bestemme, hvornår man ønsker at bruge dette.

Uanset om et fag bestås i 1. eller 2. forsøg, vil man stadig skulle tilmelde sig 30 yderligere ECTS-point til det følgende semester – med en manglende eksamen hængende over hovedet.

”Bedre” merit ved studieophold

Som det ser ud nu, forløber et studieophold ved et andet universitet på den måde, at man søger om forhåndsgodkendelse ved sit hjemuniversitet, hvorefter man tager på sit studieophold. Ved hjemrejse er det op til den studerende selv at søge meritoverførsel for studieopholdet, hvis denne ønsker dette. Valgfriheden forsvinder ved denne lovændring, således at ECTS-point tvangsmæssigt bliver meritoverført ved endt studieophold. Lovforslaget har dog også den positive virkning, at det administrative helvede, som nogle studerende oplever, når de kommer hjem fra deres studieophold i høj grad bliver lettet, således at man også hurtigere kan få sin meritoverførsel.

”Bedre” merit ved studieskift

I tråd med ændringerne i studieopholdsmeritten, skal også studieskiftsmeritten ”forbedres”, således at man uanset om man ønsker det eller ej, pligtmæssigt indmeritere allerede beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser, hvor det er muligt. Disse forslag vedrørende merit træder begge i kraft fra studieåret 14/15 og frem.

Ændringer i SU-loven

Ændring af støttetidsreglerne

Fra juli 2014 vil det kun være muligt at få 12 ekstra SU-klip udover normeret til, såfremt man påbegynder en videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende uddannelse.

Øgede krav om fremdrift

Som det ser ud nu, stopper ens SU-udbetaling, hvis man er mere end 12 måneder forsinket på sin uddannelse. For studerende der starter på en videregående uddannelse efter 1. juli 2016, vil dette stop af SU’en allerede komme efter 6 måneder. Desuden vil stoppet af SU ved denne ændring ske automatisk på baggrund af den studerendes optjente ECTS-point, frem for den nuværende studieaktivitetskontrol.

Højere fribeløb og bonus for hurtig færdiggørelse

Fremover bliver det muligt at tjene flere penge ved siden af SU’en således at det fra 2014 bliver muligt at tjene 1500 kr. mere pr. måned, og fra 2015 bliver det muligt at tjene yderligere 1000 kr. mere pr måned.

Fra 2016 vil studerende der er færdige på under normeret tid, desuden modtage en kontant færdiggørelsesbonus.

Indlægget skrevet af næstformand for Juridisk Fagstudienævn og formand for Konservative Jurister Anders Staunsbjerg Brogner og bestyrelsesmedlem i Konservative Jurister Daniel Pedersen

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.