Generalforsamling: Ny bestyrelse valgt

Generalforsamling 2016

D. 19/2 afholdte Konservative Studenter i Århus generalforsamling i universitetets vandrehal.

Generalforsamlingen var meget velbesøgt og ledtes kyndigt af dirigent, Asbjørn Kjær Schou.

Den siddende og på generalforsamlingen afgående formand, Anders Staunsbjerg Brogner, aflagde en beretning om årets begivenheder. Han kunne bl.a. berette om det fælles studenterpolitiske initiativ, som sammen med rektoratet […]

Generalforsamling 2015

Det 80. foreningsår i Konservative Studenter er ved at være forbi og derfor indkaldes til ordinær generalforsamling d. 6. februar kl 18 i mødelokalet på den juridiske foreningsgang.

Indkaldelsen med dagsorden er udsendt til alle medlemmer per mail. Forslag til vedtægt, politisk program eller andet som måtte ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være mig i […]

Generalforsamling i KS

Den 13. februar er dagen for KS’ årlige ordinære generalforsamling. Der vil blive gjort status over året, givet mulighed for diskussion og en ny bestyrelse skal vælges.

Generalforsamlingen foregår på Juridisk Institut, bygning 1328, på foreningsgangene i lokale 220. Arrangementet begynder kl. 17, og efterfølgende er der gratis pizza og drikkelse på foreningens regning.

[…]

Generalforsamlingen i Konservative Studenter 2013

Fredag den 22. februar blev der afholdt generalforsamling i Konservative Studenter. Mødet begyndte lidt efter, at klokken havde slået 16:00, og til at dirigere mødets gang valgtes Nikolaj Bang.

Herefter fulgte formandens beretning for det forgangne foreningsår, hvor han blandt andet kom ind omkring universitetsvalget i efteråret, hvor KS oplev fremgang i antal stemmer både […]

Veloverstået generalforsamling

Den afgående og tiltrædende formand hilser på hverandre.

Konservative Studenter har netop gennemført en veloverstået generalforsamling, der stod i den faglige udviklingsproces’ navn. Dette stod allerede klart, da bestyrelsen opdagede, at generalforsamlingen ikke kunne holdes i det reserverede lokale, da lokalet var ved at blive pakket ned til flytning – uden nogen […]

Generalforsamling i KS

Det er tid til årets første store KS-begivenhed, generalforsamlingen, hvor vi dels skal vælge ny ledelse, dels skal diskutere evt. ændringer til det politiske program. Der vil også kommen en gæst med et forhåbentligt provokerende politisk oplæg, der kan diskuteres. Efter …generelforsamlingen i KS er der for juristerne generalforsamling i KJ, mens resten af os […]