Det politiske Studenterråd

Nu begynder en ny årgang af studerende, der udover at vænne sig til en ny faglig og social virkelighed, skal stifte bekendtskab med en meget uforståelig og kompliceret størrelse: Universitetspolitik.

Særligt studenterpolitik er en mærkelig størrelse for nye studerende – hvorfor skal man engagere sig, hvad kan man påvirke, og hvad er egentlig forskellen på […]

Når tilliden brydes – Hjemmeeksamener og eksamenssnyd

I gårsdagens JP Aarhus var der et tema om de forkætrede hjemmeeksamener. Artiklen lod vide, at eksamensformen, hvor de studerende sidder hjemme og skal besvare et sæt bundne opgaver, gør det for nemt at snyde til eksamenen. Det kan næppe komme som en overraskelse for nogen. Eksamensformen begrundes med at den er mere virkelighedsnær er […]

Port & Policy

 

 

 

 

 

 

Dagen nærmer sig igen, hvor KS afholder Port & Policy i kælderen under Eforen.

Spændende emner blev behandlet sidst – sport, international politik, konservatisme og sågar forholdet mellem værdirelativisme og universalisme.

Vær med til at byde ind med emner i et uformelt debatforum, hvor retorikken spædes til med […]

KS mener: Nej til skolificering og fremdriftsreform

Konservative Studenter vender sig skarpt imod den fremdriftsreform, som gennem fratagelse af de studerendes myndighed og valgmuligheder skal presse de studerende hurtigere ud af universitetet.

Reformen fratager de studerende mulighed for at tilrettelægge deres studie gennem påtvungne kurser og eksaminer, der ikke kan frameldes undtagen ved sygdom. Dumpes et semester, tilrettelægges det følgende således, at […]

Fremdriftsreformen får alvorlige konsekvenser for dit studium og din økonomi

Folketinget vedtog i juli 2013 ændringer til både universitetsloven, samt SU-loven – førstnævnte med virkning allerede fra efterårssemestret 2014. Her følger en oversigt over de konsekvenser, de nye regler vil få for de studerende. Indlægget er oprindeligt publiceret i de jurastuderendes blad Paragraf.

Regeringens nye tiltag betyder væsentlige ændringer for de studerendes vilkår – særligt […]

Og nu til det rigtige valg – univalget!

Fra d. 25. til d. 28. går Aarhus Universitet til stemmeurnerne, idet der skal vælges folk til de enkelte fagråd, til akademisk råd og til universitetets bestyrelse. I Konservative Studenter går vi til valg på frihed, flid og faglighed.

Stem borgerligt til Univalget, stem KS

Hvorfor stemme på […]

Semesterstartsfest

Konservative Studenter skyder d. 28. september semesteret igang meden fest i Eforen for medlemmer og interesserede. Vi starter med spisning kl. 19, hvorefter dørene åbnes for ikke spisende gæster kl. 22. Der vil naturligvis være billige drinks og højt humør!

Ønsker du at deltage i middagen bedes du tilmelde dig senest d. 17. september på […]