Kierkegaard først, Grundtvig så: Forfatteren Martin A. Hansens Kulturkritik

Martin A. Hansen
Den 29. april tager KS fat på det første af to foredrag i forårssemesteret. Fordraget, der handler om Martin A. Hansens kulturkritik, vil finde sted kl. 19:00 – 21:00 i Mødelokale 1, Studenternes Hus, Frederik Nielsens vej 2-4, Aarhus

Forfatteren Martin A. Hansen (1909-1955) var en af det 20. århundredes største og mest læste danske forfattere. Gennem sit forfatterskab udøvede han tillige en væsentlig, konservativ kulturkritik, der gav sig udslag i et kristent-modernistisk opgør med åndsradikalismen.

Hans forfatterskab har i mange år været dømt ude af den selvsamme åndsradikalisme, men han er i de senere år blevet genopdaget. Litteraturforskeren Anders Thyrring Andersen, der i 2011 har skrevet bogen Polspænding om forfatterskabet gæster foredragsrækken Critique og taler om Martin A. Hansens kulturkritik og om forholdet til forbillederne Grundtvig og Kierkegaard.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.