Selvstændighed til de enkelte studier

Konservative Studenter mener, at studiernes faglige selvstændighed er nødvendig for at sikre uddannelse på højt niveau.

Konservative Studenter tror på nærdemokratiet på Aarhus Universitet og vi vil beskytte de enkelte studiers faglighed og selvstændig. Vi tror ikke nogen har gavn af, at f.eks. studierne på ASB skal dikteres fra Universitetsparken eller, at teologi mister sin egenart.

De sidste mange års reformer, fusioner og omlægninger har ført mange gode ting med sig. Konservative Studenter støtter bestræbelserne på at skabe en mindre bureaukratisk og hierakisk administration på Universitetet, men vi ser samtidig en fare for, at den strukturelle turbulens kan gå ud over de enkelte studiers selvstændighed og faglige indhold.

Med den store fakultetssammenlægning har det været på tale kraftigt at begrænse antallet af studienævn og i stedet skabe store tværfaglige beslutningsorganer. Dette vender vi os på det kraftigste imod i Konservative Studenter. Vi mener ikke, at undervisere og studerende på andre studier skal have indflydelse på indholdet af ens eget studie. Vi tror tværtimod, at de enkelte studiers selvstændighed og faglighed er den ressource, som skal dyrkes, hvis vi vil have de bedst mulige uddannelser i Aarhus.

Derfor går vi ind for, at studienævnene skal have en tæt tilknytning til enkeltstudier og ikke erstattes af udemokratisk og uigennemsigtige mega-supernævn.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.