Søren Krarup: Den Danske rodløshed- hvordan Danmark mistede kultur og sammenhængskraft i efterkrigstiden

Søren Krarup angriber i dette foredrag den danske kulturs tilstand. En tilstand, der i i høj kan tilskrives, at dels Socialdemokratiet under Jens Otto Kragh udviklede sig fra at være et bredt folkeligt parti til at gengive kulturradikalismens synspunkter, dels at Det Konservative Folkeparti i efterkrigstiden undlod at være konservative, hvormed de ifølge Krarup svigtede deres Rolle.

 

 Tid: Mandag d. 10. November kl. 16.00

Sted: Preben Hornung Stuen, Stakladen 

Arrangementet er gratis.

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.