Fusionsbølgen rammer AU

... en tavle...Konservative Studenter ser med stor positivitet på silhuetten af det større Aarhus Universitet, der tegner sig ude i horisonten, hvis Regeringens oplæg til fusioner imellem universiteter og sektorforskningsinstitutter realiseres.

Danmark har i dag 12 universiteter og en underskov af specialiserede forskningsenheder. Økonomisk set, vil en sammenlægning alt andet lige medføre skalafordele, men vigtigst af alt er selvfølgelig de uddannelsesmæssige synergieffekter, som et tættere samarbejde vil medføre.

Samtidig er det trist, at Aarhus Universitet ”kun” får Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Miljøundersøgelse ind under paraplyen. For selvom begge institutter nyder stor forskningsmæssigt respekt, ville det – så at sige – pynte på regnskabet, hvis også Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole blev flyttet til Jylland, hvor den jo altid har (eller rettere: burde) hørt hjemme.

Handelshøjskolen i Århus er et kapitel for sig selv. For sammen med dens storebror i København, er den ikke med i Regeringens umiddelbare fusionsplaner. Hvorfor er den egentlig ikke det?

Konservative Studenter vil ikke lægge skjult på, at vi selvfølgelig mener, at netop Handelshøjskolen i Århus hører hjemme i den nye, og større Aarhus Universitetsfamilie – også selvom Handelshøjskolen (ganske idealistisk) mener noget andet.

1 comment to Fusionsbølgen rammer AU

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.