Arrangementer

No events to display.

Introarrangement med Port & Policy

400px-port_wine11

Torsdag den 17. september kl. 19:30 er vores traditionelle Port n’ Policy udvidet med et introduktionstilbud til nye medlemmer og alle interesserede. Foreningen byder velkommen med øl, vand og snacks – og naturligvis portvin.

 

Formanden fortæller om KS og dens virke som eneste borgerlige studenterforening på universitet: Hvad vi tilbyder – og hvordan du kan engagere dig og sætte dit præg på foreningen. Derefter er der Port n’ Policy, hvor vi i uformelt regi og med et glas portvin på hånden diskuterer de aktuelle politiske emner, der ligger os på sinde.

Nye såvel som erfarne medlemmer opfordres til et komme!

Nyhedsbrev fra KS

NyhedsbrevKære medlem

Et nyt semester tager sin begyndelse og efteråret har meldt sin ankomst. Det betyder også en lang række af spændende aktiviteter og tilbud i Konservative Studenter, som du ikke må gå glip af.

Herunder kan du læse om:

  • Introarrangement med Port n’ Policy
  • Semesterstartsfest
  • Årsskriftet Critique
  • Gratis kurser til alle, der er interesserede i foreningslivet
  • Hurtigere og nemmere kontingentbetaling

 

Torsdag den 17. september kl. 19:30 er vores traditionelle Port n’ Policy udvidet med et introduktionstilbud til nye medlemmer og alle interesserede. Foreningen byder velkommen med øl, vand og snacks – og naturligvis portvin. Formanden fortæller om KS og dens virke som eneste borgerlige studenterforening på universitet: Hvad vi tilbyder – og hvordan du kan engagere dig og sætte dit præg på foreningen. Derefter er der Port n’ Policy, hvor vi i uformelt regi og med et glas portvin på hånden diskuterer de aktuelle politiske emner, der ligger os på sinde.

Nye såvel som erfarne medlemmer opfordres til et komme!

Lørdag den 26. september kl. 18:00 løber Konservative Studenters traditionsrige semesterstartsfest af stablen i kollegiebaren Eforen. Det er vores mest festlige måde at byde både semesteret og nye studerende velkommen på. I år er der maskebals-tema og foreningen står desuden for let underholdning. Der er god mad og rigeligt med våde varer kan købes i baren. Det bliver ikke kedeligt!

Årsskriftet Critique er landets mest ambitiøse og begavede tidsskrift om borgerlig ide-debat, kultur og politik. Det rummer bidrag af både danske og internationale debattører og akademikere. Og emnerne strækker vidt. I år kan du læse om bl.a.: Intellektuelles fascination af totalitarismen, religion og politik og konservative myter.  Og som medlem af Konservative Studenter kan du få det helt gratis! Giv besked, og vi sender det med posten.

Besøg Critique her <http://critique.ksaa.dk/>

Gratis kurser: Som medlem af Konservative Studenter kan du komme med på en lang række af kurser, som er relevante for alle, der er engagerede i foreningslivet eller måske bare gerne vil være det. Kurserne udbydes af Århus Ungdoms Fællesråd og omfatter emner som: Hjemmeside, regnskab, generationsskifte i foreningen og digitale styringsværktøjer.

Vi opfordrer alle interesserede til at melde sig.

Nem og bekvem kontingentbetaling: KS har indført kontingentbetaling via Betalingsservice, og der er allerede mange, der har benyttet sig af den praktiske mulighed. Vi kan kun opfordre til at følge trenden, der gør det nemmere at støtte den bedste studenterforening på universitetet!

Optaget!

89px-Aarhus_Universitet_-_hovedindgangEn ny årgang af studerende vil snart melde deres ankomst, og vi vil gerne byde dem velkommen til Aarhus Universitet. Igen i år blev et rekordstort antal studerende optaget på de videregående uddannelser. Og inden det nye semester tager sin begyndelse, kan det være interessant at tage et kig på ansøgningstallene.

Ansøgerne

To ting er især værd at iagttage. For det første fortsætter tendensen til at søge mod studier, som i almindelighed forventes at medføre en øget chance for beskæftigelse efter endt uddannelse. For det andet kan vi i år bemærke et lille, men tydeligt fald i det samlede antal af ansøgninger til humanistiske fag.

Begge dele kan læses i Uddannelses- og Forskningsministeriets korte oversigt af 30. juli.

Den øgede søgning mod såkaldt erhvervsrettede uddannelser kan ses flere steder i de samlede ansøgningstal. Som et illustrativt eksempel er søgningen mod erhvervsakademiuddannelser steget med 10% i forhold til sidste år, mens søgningen mod bachelor- og professionsbacheloruddannelser kun er steget med henholdsvis 2% og 3%.

Enkelte institutioner står samtidig til at opleve en meget stor tilstrømning. Som et isoleret eksempel har 11% flere end sidste år ønsket at studere på Danmarks Tekniske Universitet.

Kigger man på universitetsområdet alene, fremgår samme tendens: Antallet af ansøgninger til bacheloruddannelser indenfor Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab og Teknisk Videnskab er steget med 5- til 6%.

Her er det så, at det er værd at bemærke, at søgningen mod de humanistiske fag er faldet med 2%. Det kan se dramatisk ud. Men det hører med, at de klassiske naturvidenskabelige fag også er blevet søgt af 2% færre.

De nye studerende

I Konservative Studenter har vi kritiseret tidligere regeringers ensidige fokus på arbejdsmarkedsperspektiverne i de uddannelser, de danske universiteter udbyder. Og vi mener fortsat, at det bedste møde mellem universitetsverdenen og arbejdsmarkedet findes der, hvor den studerende bruger sine semestre til at erhverve sig en solid kernefaglighed og en bred dannelse – uanset hvad faget så hedder.

Endvidere mener vi, at dannelse, fordybelse og forskningsfrihed på et universitet besidder en værdi i sig selv. Universitetets succes bør ikke måles alene på kandidaternes beskæftigelsesgrad. Universitetet er i højeste grad også en kulturinstitution, og det er det af flere grunde: Ansatte og studerende publicerer og formidler bidrag til kultur og åndsliv. Og studerende dannes og integreres i det intellektuelle liv.

Sidst men ikke mindst vil vi gerne byde alle nye studerende velkommen til foreningslivet på Campus!

Det er nemlig sådan, at dannelsen – personligt og intellektuelt – også foregår udenfor pensum. Og i den forstand er det ligegyldigt, om man læser datalogi eller idehistorie. Vi opfordrer enhver til at følge nysgerrigheden og fordybe sig i alle de mange formelle og uformelle tilbud, som universitetet rummer.

KS udtrykker tilfredshed med nye takter og ny minister

Esben Lunde Larsen

 

KS hilser efter at have trukket det lidt i langdrag den nye forskningsminister velkommen. Vi finder, at der er grund til at være mere positiv på forskningens og universitetets vegne med den nye regerings tiltrædelse og Esben Lunde Larsen er en del af denne optimisme.
Lad det være sagt først som sidst: Vi sælger ikke skindet, før bjørnen er skudt. Den nye regering viser gode takter, og derfor er det grund til at glædes, men et er søkort at forstå, andet er skib at føre. Vi har ikke set enden på dette endnu, men forventningen om gode resultater for de kommende år er bestemt til stede. Her følger en generel opremsning af, hvorfor man som borgerlig studerende kan glæde sig over vor nye forskningsminister:

Fra KS modtager vi med applaus, at den nye forskningsminister faktisk selv har bedrevet forskning og dertil er den højst uddannede forskningsminister, landet har haft. Esben Lunde Larsen har – til nogens store forargelse – en Ph.D i teologi. Teologi er et af universitets tunge studier, både når det kommer til krav om færdighed, fx i sprog, men også i sin brede form, der indbyder til en bred og generel dannelse. Vi har således megen tillid til, at ministeren vil have en indgangsvinkel til universiteterne, der noget anderledes og mindre mekanisk end ministerens forgængere. Esben Lunde Larsen har da også allerede talt om i Weekendavisen, at det handler om dannelse og opbygningen af den studerendes “indre spindelvæv” i en artikel betegnet “dannelsesministeren”.

Ministeren har bebudet et tiltrængt eftersyn af det store uddannelsesudbud på landets videregående uddannelser. Udfordringen er, at udbudet over de sidste fire år er steget med 57, og at de mange overlappende uddannelser kan virke som et skalkeskjul over de studerendes evner og kompetencer på selve uddannelsen. Den nyligt valgte forskningsordfører for Liberal Alliance, Henrik Dahl, der selv har været med til at akkreditere uddannelser ved universiteterne, har anlagt diagnosen:

“Væksten i antallet af uddannelser bliver drevet af institutionerne. De har behov for at sikre beskæftigelse og vækst (for sig selv). Derfor opfinder de den ene uddannelse efter den anden. De studerendes erhvervsmuligheder og arbejdsmarkedets behov er i den forbindelse ligegyldige. Selvfølgelig serveres det ikke sådan. Der laves “analyser” og “undersøgelser” og indhentes “ekspertudtalelser”. Men det er alt sammen dybt tendentiøst, og resultatet er givet på forhånd – af den simple grund, at det er købt og betalt af uddannelsesinstitutionerne selv. De fleste politikere tør ikke gå imod en fin “undersøgelse”, der dokumenterer et “behov” eller en “samfundsgavnlig virkning”. Jeg gør det dog gerne. Jeg kender nemlig spillet og ved, hvad der er på færde. Det handler KUN om beskæftigelse og vækst i institutionerne.”

Det er for KS meget nærliggende, at han har ret, og dertil har vi bl.a. taxametersystemet for at takke, ligesom den smalle tillid til universiteternes evne til at administrerer sig selv over en årrække har fordret stadig mere kontrol udlagt som “new public management”. Mere herom vil snart følge i en anden artikel, men ellers kan man orientere sig i denne grundige gennemgang – http://www.folkets.dk/node/719

Der er med andre ord grund til at håbe, at ministeren vil tage fat om uddannelser med inflation. Tillige kunne man håbe på, at der vil blive grebet om det bagvedliggende problem, som omhandler universitetets styring – uden dette kommer problemet til at forsætte, og det er da også meget tvivlsomt, om rektorerne er med på at skære drastisk ned på uddannelserne sådan som landet ligger.

Det taler til ministerens pris, at han hurtigt har været ude og markere sig på, at han vil dyrke eliten. Her påtænkes konkret indførelsen af et “honour”-begreb, som skal give de studerende sult på at opnå ekstra udmærkelse i form af et mærkat på deres eksamensbevis. Ministeren, der gerne vil varsle et opgør med tanken om, at alle skal kunne det samme, vil gerne lancere særlige eliteuddannelsesforløb og give mulighed for, at særlige tutorgrupper kan formes, hvor eliteforskere og studerende arbejder tættere om et problem. Der er bred hyldest herfor fra KS.

Vi ser desuden frem til, at de varslede forhandlinger om fremdriftsreformen forhåbentlig munder ud i mere frihed for de studerende til at tilrettelægge deres studie, ligesom at det er vigtigt, at der gives mulighed for, at de studerende kan give sig i kast med andre projekter ved siden af studiet, som kan give dem erfaring eller dannelse.

Teateraften i Den Gamle By med KS

Kære medlemmer   

136px-Ludvig-holberg-statue-krans

Traditionen tro er der mulighed for at se dansk teater på højt niveau og i godt selskab, når KS tager i Den Gamle By og ser et klassisk Holberg-stykke.

Teaterselskabet PSV opfører Pernilles korte Frøikenstand kl. 19:30 fredag den 17. juli på den hyggelige udendørsscene i Simonsens Have i Den Gamle By.

Billetter koster kun 50 kr. for studerende og 100 kr. for ikke-studerende.

Vi håber, at I vil dele en god sommeraften med os.

 

Sommerfest i KS

944998_10200654417436258_593441117_nDe lyse nætter er over os og vi nærmer os eksamensperiodens slutning. Det fejrer vi i Konservative Studenter med vores traditionelle sommerfest!

Her samles vi på Eforen, hvor vi har sørget for, at der er gang i baren og i grillen udenfor. Alt du behøver at gøre er at medbringe noget kød til grillen, så sørger vi for, at du får pastasalat/salat og brød til.

Tilmelding foregår her: https://ksaa.nemtilmeld.dk/7/

Der gælder den specielle detalje for vores sommerfester, at vi også højtideligholder, at vi jo er studenter, hvorfor alle opfordres til at medbringe deres studenterhue.

Ved deltagelse i sommerfesten, er der mulighed for at købe et af foreningens helt nye – men dog traditionelle – reversenåle, i form af en sølvfarvet kongekrone. Gå ikke glip af denne mulighed for at anskaffe dit dette kendemærke, som har været længe undervejs!

Port & Policy

400px-port_wine1

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 21. maj afholder vi månedens sidste Port & Policy i Eforen ved Karl Verners Vej 2. Det er kl. 19:30

I vanlig stil vil der blive disket op med portvin, alt i mens vi samler tidens mest interessante politiske spørgsmål i en hat, som går på tur. Andre spørgsmål, der kan vække undren og debat, er også meget velkomne.

Da vi havde gode erfaringer med vores fødselsdagsspecial  i anledning af H.M Dronningens fødselsdag tilbage i april, har vi besluttet os for, at det bliver en skik, at der også medbringes noget spiseligt. Formentlig til den søde tand.

Efterfølgende går vi på Eforen ovenfor, hvis der er flere, som kunne tænke sig dette.