Arrangementer

Sort Fyraften i KS

sort fyraftenKonservative Studenter fortsætter nu vores nye traditionsrige tradition i KS. Sort Fyraften:

Kender du det, at det er fredag. Så kunne man rigtignok trænge til en øl. Derfor afholder KS nu hver måned Sort fyraften, hvor vi mødes på Unibaren og drikker en øl i godt selskab. Det er helt uformelt og lige, hvad der mangler!

Arrangementet foregår fredag d. 19. november kl. 15 i Unibaren på Aarhus Universitet.

Vel mødt

 

Port n’ Policy

400px-port_wine1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag d.18 december er det tid til Port ‘n Policy, vort månedlige debatarrangement.

På aftenen vil der blive serveret portvin som vanligt, alt imens vi giver os i kast med en række politiske emner, som delvist er skrevet på forhånd, men som man som deltager også indbydes til at bidrage med.

Aftenen, der plejer at foregå i en hyggelig stemning, er en oplagt mulighed for at få strammet de retoriske kneb og i det hele taget styrke sine argumenter i en større kreds. Man vil ofte forundres over, hvordan knap så sprængfarlige emner – såsom fx om miljølovgivning – kan udvikle sig til dybe principielle uenigheder, man ikke lige havde set komme.

Vær med når vi sætter os i kælderen under Eforen, d. 18. december kl. 19:30

Vel mødt!

Critique afholder Årskonference – gratis for KSere ÅRSKONFERENCEN 2015

Årskriftet Critique afholder med Konservative Studenter som medarrangør konference d. 21/2. Årskriftet, der i 1964 lanceredes af KS på Aarhus Universitet, og sidenhen er blevet en mere selvstændig og i øvrigt velrenommeret størrelse, har valgt at lægge fokus på konservatismen og dettes væsen. Konferencen efterfølges af en fest på Eforen i Universitetsparken, hvor alle deltagere i konferencen er mere end velkomne.

Critique omslag2014 udkast

ÅRSKONFERENCEN 2015

Lørdag d.21/2 kl. 12.30-17.30
Aarhus Universitet.

 Det er gratis for KS’ medlemmer at deltage. Tilmelding fra KS’ medlemmer foregår til mail h_dahlin@hotmail.com eller på 28438400

Kultur, fornuft og kristendom.

Over de seneste mange år er en konservativ opinion spiret frem i den offentlige debat. Selvom den af sine kritikere ofte reduceres til en monolit, står det imidlertid klart, at konservatismen som idé og begreb er præget og måske også tynget af sin flertydighed. I hvert fald siden slutningen af 90’erne har dansk konservatisme været præget af en kulturkonservativ strømning, hvis udgangspunkt synes at være en form for partikularisme funderet i kulturalisme. Men denne strømning har eksisteret sideløbende med en fremhævelse af kristendommen som et konstituerende element i konservatismen, der rummer ansatsen til en universalisme, der muligvis problematiserer elementer af kulturkonservatismen. Det samme kan siges at gøre sig gældende for den betoning af fornuften eller rationaliteten, der også spiller en rolle i dagens debat f.eks. i forholdet til værdirelativismen og det multikulturelle samfund. Hvad er vigtigst for konservatismen kultur, fornuft eller kristendom. Hvordan står disse begreber i forbindelse med hinanden? Har kristendomme primært værdi, fordi den er en del af vores kultur, eller skal kristendommen tværtimod udfordre det nationale? Og hvis fornuften er det afgørende, hvilken relevans har kultur og kristendom da overhovedet?

Efter konferencen åbner vi sammen med Konservative Studenter for værtshuset Eforen, hvor det vil være muligt at få en øl og diskutere dagens forløb – der bliver som nævnt også en fest om aftenen.

Talere til konferencen bliver: Lektor, ph.d. Søren Hviid Pedersen, Filosof Kai Sørlander og historiker, dr.phil. Jon A.P. Gissel.

Praktiske informationer

Tid: lørdag d. 21. februar kl. 12.30-17.30

Sted: Preben Hornung-stuen i Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C

Der vil kunnne købes øl og vand til billige penge under konferencen. Desuden serveres der kaffe og kage som en del af det gratis traktement til KS’ medlemmer.

KS og FBJ i Den Gamle By

Mandag d. 8 kan man passende tage et lille afbræk fra juleræs og eksamenstrængsler og i stedet komme i rigtig julestemning.

KS og Foreningen for Borgerlige Jurister tager nemlig sammen i Den Gamle By, hvor vi skal ned og prøve lidt af den gammeldags jul.

Arrangementet starter kl. 16, hvor vi mødes ved indgangen til Den Gamle By.

Det er gratis at deltage!

den gamle by

KS går frem!

Tillad os et øjebliks umanerlig selvtilfredshed. Det er nemlig lykkedes for KS at gå frem til årets universitetsvalg – og mest iøjnefaldende er vel, at vi nu er større end Frit Forum, og dermed den andenstørste af de studenterorganisationer, som vanligt stiller op. Det er vi selv meget godt tilfredse med.  Vi takker de mange, der har stemt på os til Bestyrelsen og de Akademiske Råd samt på jura, hvor vi var opstillet til Studienævnet og fik én valgt ind.

Det lyder jo ikke af meget – men det er noget! I hvert fald når man kæmper mod et system, hvor repræsentationen i studenterpolitikken er indbygget skæv og på forhånd favoriserer Studenterrådet med midler, som vi andre der stiller op, aldrig kunne drømme om at komme i nærheden af. Selvom KS har langt igen i forhold til at true Studenterrådet på deres poster, er den stemmeandel som KS får med til at vise at de studerende ikke taler med én stemme, hvilket betyder meget for vores mulighed for at arbejde studenterpolitisk i det daglige.

De sidste par år har alle vist en stille og rolig vækst i stemmer og andel til KS, og vi håber, at det betyder, at der endnu er rum for borgerligheden på universitetet og vi vil gerne takke alle, som valgte at give os sin stemme.

KS fik til bestyrelsesvalget med 532 stemmer knap 8 % af de afgivne stemmer, hvilket er en fremgang på 1,6 procentpoint samt et større antal stemmer, end KS fik ved sidste valg. Derudover har vi fået op til 14 % af stemmerne til de Akademiske Råd.

Vi er naturligvis glade, men vi ved, at det kan blive endnu bedre næste år. Opskriften på vores succes i år var muligvis ikke så meget det mandskab, vi havde til rådighed og ej heller det store organisatoriske organ, men til gengæld fokuserede vi på synlighed og kom bredt ud med budskaber om et universitet, der skal stille krav og give mulighed tilbage til de studerende. Vi var repræsenteret med bod på samfundsfagene, humaniora og nede på BSS i løbet af ugen, ligesom vi havde forsøgt at få ophængt vores markante sorte plakater så bredt som muligt.

Næste år håber vi, at vi kan forsætte fremgangen og dels bevare vores position foran Frit Forum. Derfor håber vi også, at vi næste år kan aktivere flere i vores valgkamp.

Stem borgerligt til univalget

 

Stem borgerligtFra 24. til den 27. november er der valg på Aarhus Universitet. Her kan du stemme borgerligt. Det er nemlig ikke lige meget, hvor du placerer din stemme. De studenterpolitiske fraktioner såsom Studenterrådet og Frit Forum repræsenterer en rød vision for universitet – på trods af alle påstande om politisk neutralitet!

Vi opfordrer dig til at stemme efter overbevisning og med tanke på, at ingen er politisk neutrale. Stemmer du på KS, stemmer du for et universitet med mere frihed og fokus på flid og faglighed.

KS går til valg på følgende mærkesager, samt resten af vores politiske program:

Bryd kantinemonopolet:
-Lad maverne diktere pris og smag. Giv små private erhvervsdrivende mulighed for at tilbyde et bedre alternativ til Studenterhusfondens kantiner, f.eks. med kaffebarer eller sandwichbutikker.

Nej til masseuniversitetet:
– Det massive optag presser uddannelsernes niveau. KS ønsker et universitet, hvor flid og faglighed står i centrum i stedet for taxametre og kassetænkning.

Hurtigere sagsbehandling:
– Ansøgninger til studienævnet tager alt for lang tid. KS ønsker en svargaranti på én måned til alle studerende.

Solid faglighed skaber jobs:
– Stærk kernefaglighed sikrer de bedste kandidater til arbejdsmarkedet – ikke ministeriel leg med kuglerammer.

Vi ses i den kommende tid ude på campus! Husk at stemme og husk at stemme borgerligt!

Du kan stemme på http://au.dk/valg

KS bringer borgerligt indspark på omnibus.au.dk

Valget er i gang!

AUs avis Omnibus har bragt en artikel om ‘Den gode studerendes manifest’, som hævder at ville gøre op med brokkekulturen og vil opfordre studerende til at tage mere ansvar. Det er et emne, som Konservative Studenter ikke kan sidde overhørig. Men manifestet ser stadig ud til at være lidt rødt i kanten – det fortjener flere ord med på vejen. Så giv også gerne jeres mening til kende!

Læs det borgerlige indspark her.

“Manifestets første punkt siger, at den videregående uddannelse ofte bliver taget for givet, med et svindende engagement hos studerende til følge. Det er utvivlsomt korrekt i rigtig mange tilfælde. Det siges dog samtidig, oven i købet i overskrift og med udråbstegn, at

Alle der vil studere, har ret til at studere!

Men er det ikke netop fordi det opfattes som en almen rettighed, at det bliver taget for givet?

Udsagnet, at alle har ret til at studere, er om noget politisk ladet. Og heller ikke så entydigt, som det måske er tænkt. Taget for direkte pålydende må det betyde, at ingen omstændigheder må forhindre nogen i at studere. At viljen i sig selv udløser en rettighed. Eller med andre ord, at adgangskrav under ingen omstændigheder kan accepteres.”

Opgør med masseuniversitetet og Studenterrådets repræsentationsform er vigtige emner, som Den gode studerendes manifest indirekte berør. Men spørgsmålene er for vigtige til ikke at blive påtalt tydeligere!