Arrangementer

Universitet med barnepigenykker

Ddebat_fri_side_08-1_583856aanske Studerendes Fællesråd excellerer i vanlig stil d. 2. april i Information med at fremføre credoet om, at uddannelse er et spørgsmål om den studerendes fornøjelse og bekvemmelighed. Således skal der nu følge penge med, når de studerende udtrykker glæde ved deres studier.

Ikke nok med, at universitetet gennem taxameterordningen opfordres til at se hver studerende som en pose med guld, fremfor et akademisk potentiale, nej, nu skal professorerne også sikre de studerendes velbehag. Incitamentet er igen penge, og underforstået må det være sådan, at det er mindre vigtigt, om den studerende er dygtig, når blot denne er glad.

Hvordan stiller det den underviser eller eksaminator, som godt ved, at når han skuffer sine studerende, så høres straks en knirken fra instituttets kistebund? Ve den usolidariske sjæl, som tør påstå, at uddannelse og viden tilegnes gennem hårdt arbejde, som ofte ikke er behageligt, endsige skal være det.

Universitets primære formål er den højere læring, som ikke må kompromitteres på baggrund af følelser eller kassetænkning.

Når tilliden brydes – Hjemmeeksamener og eksamenssnyd

EksamenssnydI gårsdagens JP Aarhus var der et tema om de forkætrede hjemmeeksamener. Artiklen lod vide, at eksamensformen, hvor de studerende sidder hjemme og skal besvare et sæt bundne opgaver, gør det for nemt at snyde til eksamenen. Det kan næppe komme som en overraskelse for nogen. Eksamensformen begrundes med at den er mere virkelighedsnær er et eksempel på, hvor langt man er gået for at gøre eksamensafholdelsen billigere for Universitetet og nemmere for de studerende i jagten på taksameterpenge.

I avisen møder man også den studerende ”Michael”, som sammen med en anden er blevet opdaget i eksamenssnyd og derfor er blevet sanktioneret med et halvt års udelukkelse fra universitetet. Michael mener ikke, det er rimeligt at han skal have så hård en straf, når nu ”han ikke har snydt mere end alle andre”. Sikke noget sludder. Han vidste at han snød, da han satte sig og lavede opgaven med en medstuderende. Det var eksplicit forbudt i opgaveformuleringen og så er det sådan set ligegyldigt om det ”kun” var 27 % af de to studerendes opgaver, der var ens. Han har snydt. Han har erkendt at have snydt. Han vidste at det var snyd inden han gjorde det. Det er kun retfærdigt at han bliver straffet.  Det lader blot spørgsmålet tilbage om han er blevet straffet for hårdt. Det er han ikke.

Konservative Studenter så helst at man afskaffede denne eksamensform, da den tydeligvis har spillet fallit og rigtigt nok inviterer til snyd, men så længe det ikke kan være anderledes, må man holde fast i hårde sanktioner for snyd.

Når man vælger at bruge en eksamensform, som i så høj grad fordrer tillid til de studerende, er det også vigtigt, at man tager det alvorligt når tilliden brydes. Der er tale om en eksamensform, som risikerer at undergrave selve Universitetets autoritet som gradstildelende institution og derfor må der gøres tydelige eksempler ud af de som afsløres, om end det desværre er et fåtal.

Konservative Studenter bakker op bag Universitetets håndtering af sagen og vi håber at rygtes vil spredes, at det bestemt ikke er uden omkostninger, hvis man vælger at hoppe over hvor gærdet er lavest.

Sommerfest

Kære alle,

Vi kan med glæde informere om, at der indbydes til sommerfest i Konservative Studenter d. 4. juli kl. 18. på Eforen i Uniparken.

Vi plejer at grille, hvor eget kød medbringes, mens foreningen er vært ved salat af forskellig slags. Det er helt gratis at deltage i sig selv. Der er endvidere mulighed for at købe drikkelse i baren.

Vi håber I har tid at komme efter en forhåbentlig veloverstået eksamensperiode!

P.S Husk din studenterhue! :)

944998_10200654417436258_593441117_n

Port’n & Policy

Der untitledindbydes til Port & Policy, vort månedlige debatarrangement.

På aftenen vil der blive serveret portvin som vanligt, alt imens vi giver os i kast med en række politiske emner, som delvist er skrevet på forhånd, men som man som deltager også indbydes til at lave.

Aftenen der plejer at foregå i en hyggelig stemning er en oplagt mulighed for at få strammet de retoriske kneb og i det hele taget styrke sine argumenter i en større kreds. Man vil ofte forundres over, hvordan knap så sprængfarlige emner – såsom fx om miljølovgivning – kan udvikle sig principielle uenigheder, man ikke lige havde set komme.

Vær med når vi sætter os i kælderen under Eforen, d. 19. maj kl. 19:30

Vi glæder os til at se jer!

Ekstraordinær generalforsamling i KS

GeneralforsamlingDer er pr. d. 20. maj indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Konservative Studenter.Baggrunden er at Konservative Jurister har besluttet at ændre navn til Foreningen for Borgerlige Jurister, hvilket bestyrelsen anser som værende i strid med Konservative Studenters vedtægter, hvis de skal kunne fortsætte med at være en datterforening til KS.Et flertal i KS’ bestyrelse har vedtaget at fremsætte et resolutionsforslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til.

Mødet foregår kl. 18 d. 28. maj. på foreningsgangen på jura, nærmere bestemt bygning 1328, 2. sal, Aarhus Universitet.

Dagsordenen er som følger:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Behandling af indkomne forslag
a) Resolutionsforslag fra KS’ bestyrelse
4) Evt.

Vi på at se mange af jer!

 

Medlemsmøde d. 14. maj

311224_381124615297832_433781535_nKære medlemmer,

 

Hermed en invitation til medlemsmøde d. 14. maj, kl. 18-21 hos KJ/FBJ.

Medlemsmødet er en lejlighed for KS’ medlemmer at komme med bidrag til og meninger om, hvordan den generelle linje i KS bør være. Mødet foregår mere bestemt i Bygning 1328, 2. sal, mødelokalet.

 

 

Dagsordenen for medlemsmødet er som følger:

- Udpegelsen af ordstyrer.

- Behandling af indkommet forslag til diskussion m. flg. ordlyd:

“Foreningen for Borgerlige Jurister vil gerne foreslå at der bliver indkaldt til medlemsmøde med henblik på at diskutere mulighederne og fordele/ulemper ved et navneskifte i Konservative Studenter i lyset af vores egen generalforsamling, hvor vi besluttede at erhverve binavnet Foreningen for Borgerlige Jurister.”

 

- Behandling af forslag til diskussion fra bestyrelsen

 

Det skal understreges at debatten, trods indstillingerne, er helt fri.

 

 

 

Port & Policy

untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er det igen tid til Port & Policy, vor månedlige debatarrangement.

På aftenen vil der blive serveret portvin som vanligt, alt imens vi giver os i kast med en række politiske emner, som delvist er skrevet på forhånd, men som man som deltager også indbydes til at lave.

Aftenen der plejer at foregå i en hyggelig stemning er en oplagt mulighed for at få strammet de retoriske kneb og i det hele taget styrke sine argumenter i en større kreds. Man vil ofte forundres over, hvordan knap så sprængfarlige emner – såsom fx om miljølovgivning – kan udvikle sig principielle uenigheder, man ikke lige havde set komme.

Vær med når vi sætter os i kælderen under Eforen, d. 15. maj kl. 19:30

Vi glæder os til at se jer!