Arrangementer

fredag, 26. juni
Sommerfest
Tid: fredag, 26. juni, 18:00-22:00
Sted: Eforen
lørdag, 26. september
Semesterstartsfest
Tid: lørdag, 26. september, 18:00-23:00
Sted: Kollegiebaren Eforen, Karl Verners Vej 2, 8000 Aarhus C, Denmark

Debat: Nicolai Wammen vs. Naser Khader

naserognicoKonservative Studenter er i anledning af det kommende folketingsvalg medarrangør sammen med Frit Forum og International Politik-NU af et debatmøde ml. folketingskandidaterne, forsvarsminister Nicolai Wammen(S) og debattør og tidl. radiovært, Naser Khader(K). De vil på aftenen diskutere bl.a. sikkerheds – og asylpolitik med udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger i Mellemøsten og Nordafrika samt forholdet til Rusland, der til stadighed viser muskler og føre stormagtspolitik anno-før-1914.

Emnerne vil variere over, hvem der har ansvaret for at løse disse konflikter, hvor stormagter som USA og EU skal placere sig, hvordan vi bedst bekæmper russisk aggression og tackler islamisme både fjernt og nær vore egne grænser.

Naser Khader er tidl. folketingsmedlem og velrenommeret radiovært på DR, hvor han ledede programmet “Arabiske Stemmer”. I senere år er Khader endvidere optaget som Senior Fellow på Hudson Institute i Washington DC.

Nicolai Wammen er nuværende folketingsmedlem for Socialdemokratiet og tidl. borgmester i Århus Kommune. Han er Danmarks forsvarsminister.

Debatten kommer til at foregå i Store Juridisk, lokale 275, bygning 1343 fra kl. 16-17.15.

Port & Policy

o-CHAMPAGNE-facebook

 

 

 

 

 

 

 

D. 16/4 er det igen tid til vort månedlige debatarrangement Port & Policy. Det er dog ikke gået vore næser forbi, at selveste majestæten fejrer fødselsdag denne dag, hvorfor vi med nødvendighed må markere dette på aftenen.

Derfor inviteres I til “Pagne, Policy og Majestætsfejring”, hvor vi sammen vil tage en runde i den politiske manege, mens vi undervejs fejrer Majestæten med bobler og kage. Det afholdes selvfølgelig i vanlig stil under Eforen på Karl Werners Vej 2 kl. 19:30.

Gå nu ikke glip af denne festlige lejlighed, som med største sandsynlighed forsætter i Eforen ovenpå efterfølgende.

Indlæg i Kandestøberen: Karakterer er det mest retfærdige kriterium for optagelse

kandestøberen

 

 

 

 

 

 

Konservative Studerendes landsorganisations næstformand, Peter Hedegaard-Degn, har skrevet et indlæg til statskundskab på Aarhus Universitets blad, hvor han tager til genmæle overfor to medlemmer af Frit Forum, der argumenterer for en optagelsesform, der i højere grad vægter “det hele menneske” og således søger at vurdere ansøgeres meritter på deres evne til fx at interagere i grupper. Men dette er hverkent mere fair eller fordelagtigt for svage studerende, argumenterer Hedegaard-Degn, der stiller spørgsmål til, om de to virkelig har de svages interesser for øje.

Læs indlægget her “Uddannelsesmatch – Det faglige menneske”:

http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1079/

Konservative Studerende afholder landsråd i Århus

LandsrådKonservative Studenter i Århus har i år fået værtsskabet til det årlige landsråd i Konservative Studerendes Landsorganisation. Det kommer til at foregå d. 14. marts, og tilmelding og yderligere information kan findes på http://ksaa.nemtilmeld.dk/6/.

Dagen for landsrådet starter på Aarhus Universitet, hvor der vil være stemmeudlevering kl. 10, efterfulgt af dagsordenen der starter kl. 11. Landsrådet afholdes i Vandrehallen i universitetets hovedbygning, lige overfor aulaen langs ringgaden. Bus 5a stopper praktisk talt lige udenfor.

For dagsordenen henviser vi til den nyhedsmail, der er udsendt pr. d. 24. februar. Landsorganisation skal have evt. indkommende forslag i hænde senest 10 dage før landsrådet. Forslag sendes til ajt@kskbh.dk

Der vil under landsrådet blive serveret en lettere anretning, samt en øl eller vand.

Efterfølgende vil der være landsrådsmiddag, der vil foregår på Restaurant Navigator på Marselisborg Havn (Bus 5a fra Universitetet)

Her vil menuen være:

Forret: Fisketerrine m/ærtecreme, lakserogn og krydderurter. Hertil friskbagt brød

Hovedret: Stegt unghane m/selleripure, svampe, Pommes Anna og basilikum

Dessert: Solbærpocheret pære med vaniljeis & solbærsirup

Efter spisningen vil der være efterfest i Konservativ Folkepartis nye lokaler på Dalgas Avenue, tæt ved Navigator.

Vi håber at se rigtig mange af jer.

Beretning fra Critiques Årskonference

Critiqu årskonferenceÅrsskriftet Critique og Konservative Studenter var lørdag d. 21 vært for konferencen kultur, fornuft og kristendom. Emnet var nogle af de spændinger, som eksisterer inden for konservativ tænkning i dag. På trods af det lidt akademiske emne var der hundrede tilmeldte deltagere til arrangementet, der foregik i en stuvende fuld Preben Hornung stue.

Konferencen blev indledt af redaktør ved Årsskriftet Critique, Christian Egander Skov, som opridsede baggrunden for debatten. Han henførte den til kulturkonservatismens gennembrud i det ideologiske landskab og opgøret med konservatismens ideologiske afhængighed af liberalismen. Ifølge Egander Skov er Kulturkonservatismen det mest bemærkelsesværdige ideologiske fænomen inden for dansk konservatisme, men også et fænomen, der rejser spørgsmål: Hvad er f.eks. konservatismens forhold til fornuft og rationalitet, hvis det hele kommer an på kultur? Fornuften hævder jo at kunne sige noget universelt. Hvad er konservatismens forhold til kristendommen, som jo også taler universelt?

Til at debattere disse spørgsmål var foruden et spørgelysten publikum indbudt politolog Søren Hviid Pedersen, filosof Kai Sørlander og historiker Jon A.P. Gissel. Ordstyrer var Mads Holger, som ledte slaget muntert og myndigt og indledte med en rørende beretning om, hvordan det at se på det samme bringer mennesker sammen – en pointe, der understreger konservatismens relevans over for en atomistisk liberalisme.

Første taler var Søren Hviid Pedersen, hvis foredrag præsenteredes således:

”Konservatismens grundlæggende ide er at udtrykke noget ganske fundamentalt om mennesket og vores plads i den skabte orden. Denne grundlæggende ide udtrykkes gennem et mytisk sprog, der forsøger at artikulere historiske fortællinger om menneskets formål og dets plads. Det er igennem det mytiske sprog og historien som medium, at konservatismen artikulerer en politisk stillingtagen til de udfordringer og problemer, man altid vil stå overfor. Konservatismen er således ikke baseret på filosofi eller religion, men på det mytiske og historiske.”

Dermed hævdede han, at fornuft og religion altid var sekundært til det mytiske. De politiske konsekvenser han afledte heraf var, at autoritetens væsentligste opgave var at opretholde sig selv ved at beskytte statens førpolitiske grundlag samt dens institutioner.

Derefter talte Kai Sørlander, hvis foredrag præsenteredes således:

”Som personer vokser vi op i en kultur, som vi deler med nogle, men ikke med andre. Så er spørgsmålet, om vi uhjælpeligt er lukket inde i vor opvækstkultur, eller om det er muligt for os ved tankens kraft at hæve os over denne kultur og begrunde nogle universelt gyldige værdier. Dybest set er dette et filosofisk spørgsmål om, hvad der rent tankemæssigt er konsistent. Men i næste omgang bliver det også et politisk spørgsmål om, hvad der konkret lader sig gøre, når det nu engang er en kendsgerning, at de fleste mennesker ikke er så rationelle, som de burde være.”

Sørlander slog fast, at vi som fornuftsvæsener faktisk kan tale om universelle værdier. Det betød bl.a. at vi kan sige, at demokrati er bedre end ikke-demokrati. I vesten er det ifølge Sørlander rationelt at være konservativ, fordi vesten har realiseret en rationel samfundsorden. I Saudi-Arabien er historien en anden. Sørlander angreb også direkte det, han kaldte kulturrelativisme med hentydning til Søren Hviid Pedersens pointer.

Sidste taler var Jon A.P. Gissel, hvis foredrag præsenteredes således:

”Foredraget vil handle om forholdet mellem kristendom og konservatisme. Det vil ske med udgangspunkt i det klassiske konservative udtryk Gud, Konge og Fædreland og med baggrund i min bog Konservatisme og Kulturkamp. Hvad kan vi lære af 1800-tallets teologiske og kulturelle konservative i forhold til vor egen tradition som konservative i Danmark, og hvad betyder kristendommen for indholdet af konservatismen?”

Gissel mente, at det nationale og det kristelige gik godt i spænd, men at det kristelige måtte fastholdes. Det er aldrig nok med det nationale. Fornuften var gennem historien brugt til mange overgreb, fremhævede han.

Efter foredrag var der en livlig debat mellem salen og panelet og paneldeltagerne imellem. Også ordstyreren blev grebet af stemningen og gav sit besyv med.

Dagens afsluttedes i Eforen, hvor forsamlingen efterfølgende indfandt sig og lod debatten fortsætte.

KS-fest på Eforen efter årskonference

BAL I DEN BORGERLIGE

I forlængelse af årskonferencen, der afholdes af Årsskriftet Critique, har KS lejet Eforen. Dermed har vi forsikret os, at der efter en forfriskning, som ligger i umiddelbar forlængelse af konferencens program, er mulighed for at fejre vores forening, semestrets start og det gode selskab.
Festen begynder kl. 19. og selvom, der ikke serveres mad, vil KS godt stå for bestilling af pizza – eller hvad man nu foretrækker – som er på egen betaling.

Vi er godt forsynet med øl og spiritus, og der er desuden mulighed for at hæve kontanter på Eforen, skulle man behøve det.

Vi håber at flere gerne vil deltage – både blandt dem som deltog i dagens konference, men også medlemmer og bekendte af foreningen.

Critique-foredrag m. Michael Böss – Det demente samfund

Michael Bˆss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 4. marts kl. 19 afholdes næste foredrag i foredragsrækken Critique, der er et samarbejde mellem Konservative Studenter ved Aarhus Universitet og Årskriftet Critique.

Foredragsholderen er lektor ved Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet, Michael Böss, der vil berette om tankerne bag dennes værk “Det demente samfund”.

Böss’ pointe er den, at »Vores samfund viser stigende tegn på demens. Når man rammes af demens, mister man først evnen til at erindre, siden ændrer man personlighed – og til sidst bliver man ukendelig for dem, der holder af én. Det frygter jeg er på vej til at ske for os. Et samfund uden erindring falder fra hinanden«. (Politiken. d. 5. okt, 2004)

Foredraget vil umiddelbart foregå i mødelokale to i Studenternes Hus, Frederik Nielsens Vej 3 – ændringer kan forekomme og vil blive oplyst her og andetsteds.

Efter foredraget, der normalt tager ca. to timer, med én times foredrag, en 20 minutters pause, og derpå spørgsmål, går vi i Unibaren – alle er her inviteret til at komme med.