Arrangementer

Hvad er Konservative Studenter?

BLIV MEDLEM

Velkommen til Konservative Studenter. Vi er en studenterforening for alle borgerlige studerende på Aarhus Universitet og tilmed den største og mest aktive af sin slags i landet og med en lang historie, der går tilbage til 1934. I forbindelse med semesterstart vil vi gerne byde velkommen til de mange nye studerende (samt selvfølgelig de gamle, der vender tilbage til bøgerne). I den forbindelse vil vi give en kort præsentation af vores forening og forklare, hvorfor den også er noget for dig, og hvorfor du bør melde dig ind.

Hvem er vi?

KS er som sagt en bred borgerlig studenterforening, der gennem sociale, politiske og akademiske arrangementer bringer borgerlige studerende fra alle studier på universitetet sammen i et stærkt netværk, der potentielt kan række langt ud over studietiden. Det betyder, også at vi er meget mere end en studenterpolitisk forening i snæver forstand. Faktisk er studenterpolitikken kun en af de ting, vi fokuserer på. Lige så vigtig som den er det for os at være et forum for en borgerlig samfundsdebat, som der desværre er dårlig plads til på universitetet.

KS som akademisk debatforum

Vi afholder hvert semester to længere foredrag, hvor vi typisk inviterer kontroversielle og markante borgerlige intellektuelle og meningsdannere som f.eks. historikeren David Gress, politologen Søren Hviid, Søren Krarup, filosoffen Henrik Gade Jensen, musikprofessor Linda Maria Koldau og mange flere. Derudover udgiver vi det anmelderroste Årsskriftet Critique, der med sine 150 sider er det stærkeste forum for den borgerlige og særligt den konservative idedebat i landet. Dertil udgiver vi online-tidsskriftet Replique, der hver måned bringer anmeldelser og opinionsstof på højt niveau.

KS som studenterpolitisk organisation

Vi er også en studenterpolitisk organisation, der kæmper for et universitet, der lægger mere vægt på dannelse, stiller højere krav og belønner evner og ambition. Vi stiller hvert år op til valg, hvor vi kæmper om de studerendes gunst mod de to venstreorienterede foreninger Frit Forum og Studenterrådet. Det er en kamp op ad bakke, men en vi på trods af venstrefløjens monopolisering af studenterpolitikken vil fortsætte. For nogle år siden vedtog vi et nyt politisk program, som danner baggrunden for vores indsats. Men programmet danner også rammen for vores interne studenterpolitiske debat, for vores holdninger er ikke hugget i sten, men er noget, som vi altid diskuterer og løbende kan ændre.

KS som socialt netværk

Det skal ikke være politik det hele. Derfor danner KS også rammen om et stærkt socialt netværk, og vi afholder løbende sociale arrangementer. Det drejer sig om fester, udlandstur, ølsmagning, landsråd og ikke mindst det uforlignelige månedlige debatarrangement port ‘n policy, hvor vi kombinerer fri politisk og studenterpolitisk debat med det sociale samvær, der kan opstå omkring en flaske portvin. Det skal opleves!

Som medlem af foreningen får du adgang til alle vores arrangementer, du får Årsskriftet Critique gratis og et stærkt socialt netværk. Hvem ved, måske får vi endda skubbet universitetet i den rigtige retning. Medlemskab af KS koster 100 kr. årligt og du kan melde dig ind her: http://www.konservativestudenter.dk/bliv-medlem/

Går du på jura, kan du med fordel se nærmere på vores datterforening på jura, der kører selvstændigt og gør et stort arbejde for den borgerlige studenterpolitik på jura.

Det politiske Studenterråd

Nu begynder en ny årgang af studerende, der udover at vænne sig til en ny faglig og social virkelighed, skal stifte bekendtskab med en meget uforståelig og kompliceret størrelse: Universitetspolitik.

Særligt studenterpolitik er en mærkelig størrelse for nye studerende – hvorfor skal man engagere sig, hvad kan man påvirke, og hvad er egentlig forskellen på studienævn og akademisk råd? I forvejen er det ikke nemt at navigere i, men det bliver kun gjort sværere af Studenterrådet. Studenterrådet er en studenterpolitisk forening på linje med andre, som Frit Forum eller Konservative Studenter. De har politiske holdninger, mærkesager, de forsøger at få gennemført og en særlig vision om universitetets fremtid. Præcis som os andre. Men når studerende kommer ud på deres nye fag, møder de fagrådene, der varetager nogle af de studerendes interesser på fagene. De ser uskyldige ud, men er i realiteten Studenterrådets forlængede arm på de enkelte studier, og fungerer altså som en politisk organisation; fagrådene bruges til at støtte Studenterrådet som helhed, til at rekruttere og til at have privilegeret adgang til de enkelte studier. Det kan være svært at gennemskue for den enkelte studerende, at vedkommende ikke blot deltager i et fagligt miljø på sit studie, men aktivt støtter en særlig ideologisk og politisk linje.

For der er forskel, og studenterpolitik kan aldrig være neutral: Det er kun sundt og naturligt, at meninger kan brydes og diskuteres i åbenhed. Vores mening er, at vi skal have et universitet, der ikke går på kompromis med det faglige niveau for at nå kunstige mål om at 25 % af en årgang skal have en lang videregående uddannelse; det er uforeneligt med et højt fagligt niveau. Universitetet skal ikke bruges til at føre socialpolitik. Universitetet skal ikke pleje studerende, der ikke er kvalificerede til at tage en lang videregående uddannelse; i stedet skal der fokuseres på studerende, der har muligheden for at dygtiggøre sig på højeste niveau. I den slags spørgsmål er vi uenige med Studenterrådet, der ellers hævder at tale på alle studerendes vegne. Men der er ikke én objektiv interesse for studerende; vi taler på vegne af studerende, der ønsker et universitet med faglighed og dannelse i højsædet. For nye studerende er det totalt uigennemskueligt at man tager stilling i den slags studenterpolitiske spørgsmål ved at indmelde sig i de uskyldige fagråd, og det ville klæde Studenterrådet, at man havde en struktur, der reelt afspejler at organisationen er en politisk forening.

Vi opfordrer alle studerende til at tage stilling til studenterpolitiske spørgsmål udfra de studenterpolitiske foreningers holdninger, og stemme efter egen overbevisning til universitetets valg.

Borgerlig semesterstartsfest

Borgerlig semesterstartsfestEt nyt semester er begyndt og Aarhus Universitet er fyldt med nye studerende. Det skal selvfølgelig fejres, hvorfor KS gerne vil invitere den studerende højrefløj til semesterstartsfest. Tag derfor dine borgerlige studiekammerater i armen og vær med til studiestarten 2014’s fedeste (borgerlige) fest! Det er ikke et krav at man er medlem. Vi vil sørge for at holde barpriserne helt i bund og humøret helt i TOP. Efter aftale med den flinke Eforbarchef, vil det være muligt at hæve kontanter med Dankort.

Vi glæder os meget til at se jer!

Port ‘n Policy

untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en forhåbentlig veloverstået sommer, er det igen tid til Port ‘n Policy, vort månedlige debatarrangement.

På aftenen vil der blive serveret portvin som vanligt, alt imens vi giver os i kast med en række politiske emner, som delvist er skrevet på forhånd, men som man som deltager også indbydes til at bidrage med.

Aftenen, der plejer at foregå i en hyggelig stemning, er en oplagt mulighed for at få strammet de retoriske kneb og i det hele taget styrke sine argumenter i en større kreds. Man vil ofte forundres over, hvordan knap så sprængfarlige emner – såsom fx om miljølovgivning – kan udvikle sig til dybe principielle uenigheder, man ikke lige havde set komme.

Vær med når vi sætter os i kælderen under Eforen, d. 18. september kl. 19:30

Vel mødt!

Arrangementer: Ytringsfriheden og udfordringen fra islam + Semesterstartsfest

Ytringsfriheden og udfordringen fra islamKonservative Studenter indleder efterårssemestret lørdag d. 13. september med hele to arrangementer. Om aftenen inviterer KS til borgerlig semesterstartsfest. Der vil følge en opdatering om festen senere.

Men inden vi kan feste afholder vi i samarbejde med Trykkefrihedsselskabet og KU et spændende arrangement med foredrag om ytringsfriheden og islamisme. Der vil være oplæg af Lars Hedegaard, Katrine Winkel Holm, Torben Mark Pedersen og Mehdi Mozaffari.

Ordstyreren er vor egen tidl. KS-næstformand Christian Egander Skov og deltagelse (og kaffe+kage!) er gratis. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig nedenfor.

Vi håber at se dig (til begge arrangementer).

Dato: 13. september 2014
Tid: 13:00 – 16:30 ca.
Sted: Bispesalen, FOF Aarhus, Fredensgade 36.
Entré: Fri entré (men tilmelding ønskes)

Tilmelding til foredrag

 

Program:

13:00 – 13:05:
Velkomst og indledning ved Christian E. Skov

13:05 – 13:35:
Ytringsfriheden under pres – oplæg ved Torben Mark Pedersen

13:35 – 13:45:
Spørgsmål fra salen

13:45 – 14:15:
Kristendom og islam. Forskelle og ligheder – oplæg ved Katrine Winkel Holm

14:15 – 14:25:
Spørgsmål fra salen

14:25 – 15:00:
Kaffepause

Selskabet byder alle fremmødte på kaffe og kage. Der vil være mulighed for køb af kolde øl og sodavand fra KUs bar

15:00 – 15:20:
Hvad er islamisme? Oplæg ved Mehdi Mozaffari

og

15:20 – 15:40:
Hvad er islamisme? Oplæg ved Lars Hedegaard

15:40 – 16:25:
Debat mellem Mehdi Mozaffari og Lars Hedegaard samt spørgsmål fra salen

16:25 – 16:30:
Afrunding af dagen

Om oplæggene:

  • Ytringsfriheden under presYtringsfriheden er under pres ikke kun fra islamisters side, men også fra EU’s side, fra venstrefløjens og fra den politiske korrektheds side. Og myndighederne svigter ved ikke at forsvare og beskytte ytrings- og forsamlingsfriheden, samtidig med at de retsforfølger enhver verbal krænkelse af visse minoriteter.Torben Mark Pedersen, liberal debattør og mangeårigt medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse giver eksempler på hvordan vestlige intellektuelle retsforfølges for ”hate speech” og fortæller bl.a. om sin egen sag.
  • Kristendom og islam. Forskelle og lighederDer er formelle ligheder mellem islam og kristendom, men der består samtidig afgørende indholdsmæssige forskelle, der forklarer, hvorfor den kristne og den islamiske verden er faldet så forskelligt ud, ikke mindst når det gælder synet på frihed..Med udgangspunkt i eksempler fra Koranen og Det gamle Testamente redegør teolog Katrine Winkel Holm for ligheder og forskelle mellem de to monoteistiske religioner
  • Hvad er islamisme?Der er stigende forståelse for, at islamismen udgør en aktuel, totalitær trussel. Men hvad er islamisme egentlig? Er islamisme væsensforskellig fra islam eller er det to ord for det samme? For at forstå, hvad vi er oppe imod, er det afgørende om det ene eller det andet er tilfældet: Hvis islamisme er misbrug af islam, så er det ikke islam som religion, der er problemet. Hvis islamisme derimod er den bogstavtro, konsekvente udlægning af islam, er det selve religionen islam, der er problemet.Hør islamismeeksperten, professor Mehdi Mozaffari drøfte sagen med forfatter og historiker Lars Hedegaard.

Om oplægsholderne:

  • Torben Mark Pedersen: Cand. polit. et exam art (samfundsfag og forvaltning) og Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet. Har studeret økonomi ved Harvard University og ved University of Chicago. Redaktør af tidsskriftet Libertas samt medlem af Libertas’ præsidium.
  • Katrine Winkel Holm: Teolog, forfatter og kommentator ved Morgenavisen Jyllands-Posten. Medlem af DRs bestyrelse og formand for Trykkefrihedsselskabet.
  • Mehdi Mozaffari: Professor emeritus dr.scient.pol. fra Aarhus Universitet i Islamiske studier. Aktuel med bogen Islamisme. En orientalsk totalitarisme (fra Informations Forlag).
  • Lars Hedegaard: Historiker, journalist og forfatter. medredaktør af avisen Dispatch International, medstifter af Trykkefrihedsselskabet og formand/bestyrelsesmedlem for samme i perioden 2004 – 2014.

Arrangør: Trykkefrihedsselskabet, Konservativ Ungdom (KU) og Konservative Studenter (KS)
Ordstyrer: Christian E. Skov, Ekstern Lektor på Aarhus Universitet og redaktør og udgiver af Årsskriftet Critique

Universitet med barnepigenykker

Ddebat_fri_side_08-1_583856aanske Studerendes Fællesråd excellerer i vanlig stil d. 2. april i Information med at fremføre credoet om, at uddannelse er et spørgsmål om den studerendes fornøjelse og bekvemmelighed. Således skal der nu følge penge med, når de studerende udtrykker glæde ved deres studier.

Ikke nok med, at universitetet gennem taxameterordningen opfordres til at se hver studerende som en pose med guld, fremfor et akademisk potentiale, nej, nu skal professorerne også sikre de studerendes velbehag. Incitamentet er igen penge, og underforstået må det være sådan, at det er mindre vigtigt, om den studerende er dygtig, når blot denne er glad.

Hvordan stiller det den underviser eller eksaminator, som godt ved, at når han skuffer sine studerende, så høres straks en knirken fra instituttets kistebund? Ve den usolidariske sjæl, som tør påstå, at uddannelse og viden tilegnes gennem hårdt arbejde, som ofte ikke er behageligt, endsige skal være det.

Universitets primære formål er den højere læring, som ikke må kompromitteres på baggrund af følelser eller kassetænkning.

Når tilliden brydes – Hjemmeeksamener og eksamenssnyd

EksamenssnydI gårsdagens JP Aarhus var der et tema om de forkætrede hjemmeeksamener. Artiklen lod vide, at eksamensformen, hvor de studerende sidder hjemme og skal besvare et sæt bundne opgaver, gør det for nemt at snyde til eksamenen. Det kan næppe komme som en overraskelse for nogen. Eksamensformen begrundes med at den er mere virkelighedsnær er et eksempel på, hvor langt man er gået for at gøre eksamensafholdelsen billigere for Universitetet og nemmere for de studerende i jagten på taksameterpenge.

I avisen møder man også den studerende ”Michael”, som sammen med en anden er blevet opdaget i eksamenssnyd og derfor er blevet sanktioneret med et halvt års udelukkelse fra universitetet. Michael mener ikke, det er rimeligt at han skal have så hård en straf, når nu ”han ikke har snydt mere end alle andre”. Sikke noget sludder. Han vidste at han snød, da han satte sig og lavede opgaven med en medstuderende. Det var eksplicit forbudt i opgaveformuleringen og så er det sådan set ligegyldigt om det ”kun” var 27 % af de to studerendes opgaver, der var ens. Han har snydt. Han har erkendt at have snydt. Han vidste at det var snyd inden han gjorde det. Det er kun retfærdigt at han bliver straffet.  Det lader blot spørgsmålet tilbage om han er blevet straffet for hårdt. Det er han ikke.

Konservative Studenter så helst at man afskaffede denne eksamensform, da den tydeligvis har spillet fallit og rigtigt nok inviterer til snyd, men så længe det ikke kan være anderledes, må man holde fast i hårde sanktioner for snyd.

Når man vælger at bruge en eksamensform, som i så høj grad fordrer tillid til de studerende, er det også vigtigt, at man tager det alvorligt når tilliden brydes. Der er tale om en eksamensform, som risikerer at undergrave selve Universitetets autoritet som gradstildelende institution og derfor må der gøres tydelige eksempler ud af de som afsløres, om end det desværre er et fåtal.

Konservative Studenter bakker op bag Universitetets håndtering af sagen og vi håber at rygtes vil spredes, at det bestemt ikke er uden omkostninger, hvis man vælger at hoppe over hvor gærdet er lavest.