Arrangementer

lørdag, 26. september
Semesterstartsfest
Tid: lørdag, 26. september, 18:00-23:00
Sted: Kollegiebaren Eforen, Karl Verners Vej 2, 8000 Aarhus C, Denmark

Teateraften i Den Gamle By med KS

Kære medlemmer   

136px-Ludvig-holberg-statue-krans

Traditionen tro er der mulighed for at se dansk teater på højt niveau og i godt selskab, når KS tager i Den Gamle By og ser et klassisk Holberg-stykke.

Teaterselskabet PSV opfører Pernilles korte Frøikenstand kl. 19:30 fredag den 17. juli på den hyggelige udendørsscene i Simonsens Have i Den Gamle By.

Billetter koster kun 50 kr. for studerende og 100 kr. for ikke-studerende.

Vi håber, at I vil dele en god sommeraften med os.

 

Sommerfest i KS

944998_10200654417436258_593441117_nDe lyse nætter er over os og vi nærmer os eksamensperiodens slutning. Det fejrer vi i Konservative Studenter med vores traditionelle sommerfest!

Her samles vi på Eforen, hvor vi har sørget for, at der er gang i baren og i grillen udenfor. Alt du behøver at gøre er at medbringe noget kød til grillen, så sørger vi for, at du får pastasalat/salat og brød til.

Tilmelding foregår her: https://ksaa.nemtilmeld.dk/7/

Der gælder den specielle detalje for vores sommerfester, at vi også højtideligholder, at vi jo er studenter, hvorfor alle opfordres til at medbringe deres studenterhue.

Ved deltagelse i sommerfesten, er der mulighed for at købe et af foreningens helt nye – men dog traditionelle – reversenåle, i form af en sølvfarvet kongekrone. Gå ikke glip af denne mulighed for at anskaffe dit dette kendemærke, som har været længe undervejs!

Port & Policy

400px-port_wine1

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 21. maj afholder vi månedens sidste Port & Policy i Eforen ved Karl Verners Vej 2. Det er kl. 19:30

I vanlig stil vil der blive disket op med portvin, alt i mens vi samler tidens mest interessante politiske spørgsmål i en hat, som går på tur. Andre spørgsmål, der kan vække undren og debat, er også meget velkomne.

Da vi havde gode erfaringer med vores fødselsdagsspecial  i anledning af H.M Dronningens fødselsdag tilbage i april, har vi besluttet os for, at det bliver en skik, at der også medbringes noget spiseligt. Formentlig til den søde tand.

Efterfølgende går vi på Eforen ovenfor, hvis der er flere, som kunne tænke sig dette.

Det ene og samme universitet

Omnibus, avisen på Aarhus Universitet, har bragt nogle af KS‘ betragtninger over Et andet universitets særprægede happening sidste måned. Indlægget kan læses på omnibus.au.dk, eller herunder:

 

I skrivende stund er der relativt stille på universitetet. Kapsejladsen er ovre og eksamener nærmer sig. Det er ting, som de fleste kan forholde sig til, fordi det vedkommer hele universitetet, eller i det mindste mange af de studerende.

Det giver anledning til at tænke på Et andet universitets bannere med de kraftige udråb. ”Ledelsen træder på de studerende” – ”Politifrit universitet” – ”Dimensioner regeringen!”, som hang i vandrehallens vinduer i april.

Lige præcis det sidste slogan kunne måske nok have vundet en særlig tilslutning hos os i Konservative Studenter. Tilsvarende virker det umiddelbart også sympatisk, at Det andet universitet samtidig bruger slagord som frihed og demokrati i universitetet.

Ydermere; den negative forudsætning for Et andet universitet kan vi måske endda genkende: Den stærke og berettigede utilfredshed med detailreguleringen af alt fra studieforløb til fagudbud og dispensationer. Der er tale om et i forvejen fintmasket net af regler, som til stadighed strammes om alt akademisk liv på universitetet. Dertil mener Konservative Studenter heller ikke, at nytten af forskning og studier uden videre lader sig kvantificere. Det gør ånd og dannelse sjældent.

Men der hører enigheden så også op! Det andet universitet gør sig bemærket ved sin aktionsform, og den skal tilsyneladende være et udsagn om, at den gængse studenterpolitik slår fejl, og at et radikalt opgør med den aktuelle universitetspolitik er nødvendigt.

Studenterdemokratiet har rigtig nok haft bedre vilkår på Aarhus Universitet. For eksempel havde universitetet engang et decideret studenterråd, som var, hvad ordet tilsiger: Et råd, hvor studerende med forskellige politiske og personlige opfattelser kunne drøfte emnerne, som angik det studiemæssige og akademiske liv.

Men fordi udviklingen vedbliver at gå i en retning, man modsætter sig, kan man ikke deraf udlede, at hele det studenterpolitiske system på universitetet i radikal forstand er ubrugeligt. Den aktive kritik af fremdriftsreform og dimensionering pågår allerede, og det fra flere sider. Og ikke mindst foregår det på mere konstruktiv vis.

Konservative Studenter skriver jævnligt høringssvar til universitets ledende organer og deltager i møder om adskillige emner, som er vedkommende for studerende overalt på universitetet. Og det samme gør Frit Forum og Studenterrådet.

Lad det være sagt med det samme: Det giver ikke rungende genlyd i korridorerne på Christiansborg. Men det bliver hørt. Og det gør det blandet fordi, vores arbejde bunder i den opfattelse, at vi som studenterpolitisk forening deler skæbne med resten af universitetet. I den forstand er vi en del af det ene og samme universitet.

Det var da også dette samme universitet, som gav Et andet universitet lov til at blive siddende i den smukke vandrehal, efter at blokaden var bragt til ophør, og som på eftergivende vis tillod, at deres bannere længe blev hængende og skærmede for forårslyset i vinduerne.

Aarhus Universitets ledelse forfølger kritikere

kvadrat-4086-Mia-Egander-Skov-a

Diskussionen om ytringsfrihedens kår er ikke blot en diskussion om terror, kulturkløfter og profettegninger. Det er ikke kun på verdensplan eller landsplan, at man kan frygte for den frie tales fremtid. Censurens slange har lagt æg i det, der burde være ytringsfrihedens rede: universitetet.

 Faglig kritik er ikke velkommen på Aarhus Universitet. Det beviste man allerede i 2011, da den daværende musikprofessor Linda Maria Koldau formastede sig til at kritisere det lave niveau på humaniora. En sådan kritik burde bane vejen for en grundig, nuanceret og konstruktiv debat om faglighed, men det var desværre langtfra, hvad der skete.

Linda Maria Koldau oplevede efter sin kritik, at hun blev mobbet af sine kolleger. De pågældende kolleger afviste anklagen, og det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der er op og ned i den henseende. Det er dog et faktum, at der opstod “samarbejdsvanskeligheder” mellem Koldau og universitetsledelsen. Det resulterede i, at Koldau fik præsenteret fire krav til sit virke på universitetet.

Koldau skulle ifølge de fremsatte krav undskylde til de kolleger, som hun havde anklaget for mobning. Et komplet urimeligt krav, hvis man antager, at mobningen rent faktisk fandt sted. Herudover skulle der føres opsyn med Koldau, og hun skulle have faste mødetider på universitetet. Det kan være svært at få øje på, hvad den slags kontrol har med sagen at gøre. Sluttelig skulle Koldau ikke “bryde fortroligheden”, men i stedet bidrage til den faglige dialog i en “urban tone”. Kan det virkelig passe, at en professor skal underlægges “fortrolighed”, når hun diskuterer faglighed? Det giver mindelser til regimer, man helst ikke nævner.

At Koldau ikke var en enlig svale, der svælgede i hul offer-retorik, står desværre lysende klart: Den 29. april 2015 var Thomas Aastrup Rømer indkaldt til samtale med ledelsen på Aarhus Universitet. Han er lektor i pædagogisk filosofi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og har i et blogindlæg kritiseret den forskning, som præsenteres af kollegerne Dorthe Staunæs og Malou Juelskjær i udgivelsen ”Klasseledelsens dilemmaer” (2014).

Staunæs og Juelskjær har efterfølgende klaget til universitetsledelsen over Thomas Aastrup Rømers indlæg, og derfor blev han indkaldt til samtale.  Man kunne tænke, at en samtale på baggrund af en klage var ganske uskadelig. Der ville ikke være noget mærkværdigt i at invitere til dialog, så de stridende parter kunne forsones igen. Det blev der dog ikke lagt op til: Samtalen var af en sådan karakter, at Thomas Aastrup Rømer skulle medbringe en juridisk bisidder. Det er nu op til dekanen at afgøre sagen.

 Det er foruroligende, at ledelsen ved Aarhus Universitet lægger låg på faglig kritik. Man vil åbenbart hellere skyde budbringeren end håndtere de faglige udfordringer, man står over for. Thomas Aastrup Rømers indlæg sætter spørgsmålstegn ved konkrete problemstillinger i Staunæs og Juelskjærs udgivelse, og det er der intet forgjort i. Universitetsledelsen burde holde sig for god til at engagere sig i sagen.

Det står Staunæs og Juelskjær frit for at tilbagebevise påstandene i Thomas Aastrup Rømers indlæg. En forsker forsvarer sædvanligvis sin forskning, når den angribes. I stedet har de klaget over hans kritik. Og det kunne se ud til, at universitetets ledelse lytter.

Ønsker ledelsen ved Aarhus Universitet virkelig et (u)fagligt miljø, hvor det ikke er tilladt at kritisere hinandens forskning? Selvom forskere ved Aarhus Universitet er kolleger, er de altså først og fremmest forskere. Man har pligt til at påpege sine kollegers fejlslutninger, og man har ret til at gøre det offentligt. Kritik giver anledning til faglig debat, og det er forudsætningen for succesfuld forskning.

 

Debat: Nicolai Wammen vs. Naser Khader

naserognicoKonservative Studenter er i anledning af det kommende folketingsvalg medarrangør sammen med Frit Forum og International Politik-NU af et debatmøde ml. folketingskandidaterne, forsvarsminister Nicolai Wammen(S) og debattør og tidl. radiovært, Naser Khader(K). De vil på aftenen diskutere bl.a. sikkerheds – og asylpolitik med udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger i Mellemøsten og Nordafrika samt forholdet til Rusland, der til stadighed viser muskler og føre stormagtspolitik anno-før-1914.

Emnerne vil variere over, hvem der har ansvaret for at løse disse konflikter, hvor stormagter som USA og EU skal placere sig, hvordan vi bedst bekæmper russisk aggression og tackler islamisme både fjernt og nær vore egne grænser.

Naser Khader er tidl. folketingsmedlem og velrenommeret radiovært på DR, hvor han ledede programmet “Arabiske Stemmer”. I senere år er Khader endvidere optaget som Senior Fellow på Hudson Institute i Washington DC.

Nicolai Wammen er nuværende folketingsmedlem for Socialdemokratiet og tidl. borgmester i Århus Kommune. Han er Danmarks forsvarsminister.

Debatten kommer til at foregå i Store Juridisk, lokale 275, bygning 1343 fra kl. 16-17.15.

Port & Policy

o-CHAMPAGNE-facebook

 

 

 

 

 

 

 

D. 16/4 er det igen tid til vort månedlige debatarrangement Port & Policy. Det er dog ikke gået vore næser forbi, at selveste majestæten fejrer fødselsdag denne dag, hvorfor vi med nødvendighed må markere dette på aftenen.

Derfor inviteres I til “Pagne, Policy og Majestætsfejring”, hvor vi sammen vil tage en runde i den politiske manege, mens vi undervejs fejrer Majestæten med bobler og kage. Det afholdes selvfølgelig i vanlig stil under Eforen på Karl Werners Vej 2 kl. 19:30.

Gå nu ikke glip af denne festlige lejlighed, som med største sandsynlighed forsætter i Eforen ovenpå efterfølgende.