Critique-foredrag: Rektor Brian Bech Nielsen om fremtidens universitet

BrianBechNielsen_maj_2007Onsdag den 25. november fortsætter Konservative Studenters række af Critique-foredrag, idet rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, har sagt ja til at besøge os og tale om de udfordringer og visioner, som kommer til at præge universitetets fremtid.

Fremdriftsreformen er netop trådt i kraft, og præger studieforløbet for nye og kommende årgange. Og samtidig har AU lanceret en plan, der sætter fokus på at tiltrække eliten af studerende til universitetet. Dertil kommer det såkaldte taxametersystem, som sætter rammerne for universitetets økonomiske vilkår, og som mange vil mene også påvirker studerende og undervisere.

Mange af disse tiltag er søsat fra Christiansborg, mens andre er lanceret og planlagt af universitetets ledelse. De fremtidsplaner, som AU arbejder under, hedder blandt andet Internationaliseringsstrategi 2014-2020, Strategi 2013-2020 og Visionsplan 2010-2028 for den fysiske udbygning. Men hvad gemmer der sig bag navnene på denne planlægning? – og hvor peger den hen?

Dette og meget mere har Brian Bech Nielsen lovet at tale om, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Foredraget afholdes onsdag d. 25/11 i Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus på Frederik Nielsens Vej, kl. 19. til 21. Den første halve time har Brian Bech Nielsen ordet, hvorpå vi planlægger en kort pause. Resten af tiden reserveres til spørgsmål og debat.

Der er mulighed for at købe øl og sodavand for en flad tier!

 

Eliten er blå?

AUlogoOmnibus har sat fokus på AUs nyeste rekrutteringsstrategi. Overskriften for Omnibus’ artikel hedder ”AU skal være mere elitær – på den blå måde”.

Som artiklen bemærker, har rekrutteringsbestræbelserne blandt andet givet sig udslag i en række kampagner, der er målrettet særligt dygtige potentielle studerende. Og som naturligvis skal tiltrække nye studerende i det hele taget.

For strategiens baggrund er også en skærpet konkurrence med navnlig Aalborg Universitet om de jyske studerende. Særlig bemærkelsesværdigt har det været, at AAU har haft held til at tiltrække et stigende antal studerende også fra den sydligere halvdel af Jylland.

Den interviewede, Prorektor for uddannelse, Berit Eika redegør for nogle af tankerne bag kampagnen:

”»Vi ved, at det adgangsgivende karaktergennemsnit og førsteprioritetsansøgninger er de bedste prædikative indikatorer i forhold til gennemførelse,«”

Dette er Konservative Studenter enige i. Det er kun naturligt at et universitet, der bestræber sig på at tilbyde den højeste faglighed i sine uddannelser og at befordre den fremmeste forskning, også forsøger at målrette sin rekruttering mod de bedst egnede potentielle studerende.

Hun siger blandt andet også:

”»Fagligheden er vi kendt for, og vi er også kendt for fællesskab. Men vi skal arbejde mere på, at potentielle studerende får den opfattelse, at en uddannelse fra AU er ensbetydende med en god karriere fremadrettet«”

Vi er enige i, at et diplom fra Aarhus Universitet skal være en eftertragtet blåstempling af kandidaten, som denne kan tage med sig i sit videre liv, i karrieren eller i videre forskning. Og det, som diplomet dækker over, den lange videregående uddannelse, skulle samtidig gerne have rustet den færdige studerende med en stor portion dannelse og et bredt perspektiv på omverdenen.

Men den deciderede målretning af kandidaterne mod arbejdsmarkedet mener vi i høj grad kan diskuteres. Det er indlysende, at man uddanner sig for siden at kunne arbejde. Men den hidtidige politiske tendens hvorefter universiteterne i stigende grad detailreguleres fra lovgivningsmagtens side af arbejdsmarkedspolitiske hensyn, vender vi os i Konservative Studenter stærkt imod.

I de aktuelle tiltag er der dog positive del-elementer: For eksempel er det særdeles lovende, hvad Berit Eika også nævner, at AU har udtrykt sit ønske om at få blødgjort de stramme regler for længden af specialeforløbende.
Man forstår nok associationerne, som overskriften spiller på: Elite, arbejdsmarked, erhvervsliv… borgerlig – blå. Men så vidt overskriften.

Man vil tilvejebringe og tilbyde den bedst tænkelige uddannelse og forskning. Men universitetet er ikke institution, der tilbyder serviceydelser fra stat til klient. Det er et sted, hvor man som studerende, underviser og forsker bidrager til netop at skabe, formidle og tilegne viden på særligt højt niveau.

Og det siger sig selv, at ikke alle i udgangspunktet er lige egnede eller motiverede for at indgå i dette fællesskab. Men dem, der er det, får et bedre studieforløb og, måske, også en bedre karriere efterfølgende. Og for et universitet skulle der vel ikke være noget særligt blåt i det…

Debat om retsforbeholdet – 5/11

1896760_312946388829460_6019841362977127948_nForvirret over EU-Retsforbeholdet? Hvad skal du stemme d. 3. december?

Så kom og hør med når Foreningen for Borgerlige Jurister og Konservative Studenter kl. 16-18 d. 5/11 i fællesskab præsenterer:

Debatarrangement om EU-Retsforbeholdet.

Vi har inviteret Poul Elmegaard fra Europabevægelsen og Lave K. Broch fra Folkebevægelsen mod EU til debat om afstemningen om retsforbeholdet. Lektor Rasmus Brun Pedersen vil være ordstyrer ved arrangementet.

Arrangementet finder sted i Lille Juridisk Auditorium, rum 1342-455 og er åbent for alle studerende ved Aarhus Universitet. Vi vil servere kaffe og kage i pausen.

Tilmelding skal foregå igennem dette link:

https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/arrangementer/emne/arrangement.aspx?m4c=9419&title=Debat+om+EU-retsforbeholdet

Dette arrangement bliver afholdt med støtte fra Djøf Studerende.

Port & policy d. 22/10

400px-port_wine1Vort månedlige, behagelige og yderst informerende debatarrangement vender tilbage d. 22. oktober kl. 19:30, i vanlige rammer underneden studenterbaren, Eforen.

Vi sender nogle debatemner på tur rundt i de læderbetrukne sofaer, og mon ikke, der er rigeligt at diskutere? Man skal i hvert fald endelige ikke holde sig tilbage, alle emner er velkomne, selv de mest obskure upolitiske af slagsen.

Der vil selvfølgelig blive spædet til med portvin og lidt spiseligt nips.

Man er velkommen til efterfølgende at følge med op i Eforens bar.

Critique-foredrag: Kampen om dannelse v. Thomas Aastrup Rømer

58902-jpg

D. 28/10 går Konservative Studenter igen i gang med Foredragsrækken Critique, der er et samarbejde med Årskriftet Critique.

Semestrets første foredrag indleder et fokus på uddannelses – og universitetspolitik. Således har vi inviteret lektor i pædagoisk filosofi, Thomas Aastrup Rømer, til at give et foredrag om sit syn på den nuværende uddannelsessituation på universiteterne med skelen til det øvrige uddannelsessystem. Hvordan forholder det sig med den undervisning, der gives, og hvad med dem, som modtager den? Kan undervisningen tilrettelægges anderledes og burde den det? Rømer vil endvidere kommentere på den sag, der fik hans navn i medierne i foråret, hvor han af en kollega blev indberettet for dekanen, efter at havde bedrevet kritik af dennes forskning. Således handler foredraget også om, hvorvidt der er tilstrækkelig med ytrings – og forskningsfrihed i det universitetsmiljø, vi har herhjemme.

Foredraget afholdes d. 28/10 i mødelokale 2, Studenternes Hus, Frederik Nielsens Vej 4, kl. 19. til 21. Den første time har Thomas ordet, hvorpå der følger en kort pause. Resten af tiden reserveres til spørgsmål.

Der er mulighed for at købe øl og sodavand for en flad tier!

Introarrangement med Port & Policy

400px-port_wine11

Torsdag den 17. september kl. 19:30 er vores traditionelle Port n’ Policy udvidet med et introduktionstilbud til nye medlemmer og alle interesserede. Foreningen byder velkommen med øl, vand og snacks – og naturligvis portvin.

 

Formanden fortæller om KS og dens virke som eneste borgerlige studenterforening på universitet: Hvad vi tilbyder – og hvordan du kan engagere dig og sætte dit præg på foreningen. Derefter er der Port n’ Policy, hvor vi i uformelt regi og med et glas portvin på hånden diskuterer de aktuelle politiske emner, der ligger os på sinde.

Nye såvel som erfarne medlemmer opfordres til et komme!

Nyhedsbrev fra KS

NyhedsbrevKære medlem

Et nyt semester tager sin begyndelse og efteråret har meldt sin ankomst. Det betyder også en lang række af spændende aktiviteter og tilbud i Konservative Studenter, som du ikke må gå glip af.

Herunder kan du læse om:

  • Introarrangement med Port n’ Policy
  • Semesterstartsfest
  • Årsskriftet Critique
  • Gratis kurser til alle, der er interesserede i foreningslivet
  • Hurtigere og nemmere kontingentbetaling

 

Torsdag den 17. september kl. 19:30 er vores traditionelle Port n’ Policy udvidet med et introduktionstilbud til nye medlemmer og alle interesserede. Foreningen byder velkommen med øl, vand og snacks – og naturligvis portvin. Formanden fortæller om KS og dens virke som eneste borgerlige studenterforening på universitet: Hvad vi tilbyder – og hvordan du kan engagere dig og sætte dit præg på foreningen. Derefter er der Port n’ Policy, hvor vi i uformelt regi og med et glas portvin på hånden diskuterer de aktuelle politiske emner, der ligger os på sinde.

Nye såvel som erfarne medlemmer opfordres til et komme!

Lørdag den 26. september kl. 18:00 løber Konservative Studenters traditionsrige semesterstartsfest af stablen i kollegiebaren Eforen. Det er vores mest festlige måde at byde både semesteret og nye studerende velkommen på. I år er der maskebals-tema og foreningen står desuden for let underholdning. Der er god mad og rigeligt med våde varer kan købes i baren. Det bliver ikke kedeligt!

Årsskriftet Critique er landets mest ambitiøse og begavede tidsskrift om borgerlig ide-debat, kultur og politik. Det rummer bidrag af både danske og internationale debattører og akademikere. Og emnerne strækker vidt. I år kan du læse om bl.a.: Intellektuelles fascination af totalitarismen, religion og politik og konservative myter.  Og som medlem af Konservative Studenter kan du få det helt gratis! Giv besked, og vi sender det med posten.

Besøg Critique her <http://critique.ksaa.dk/>

Gratis kurser: Som medlem af Konservative Studenter kan du komme med på en lang række af kurser, som er relevante for alle, der er engagerede i foreningslivet eller måske bare gerne vil være det. Kurserne udbydes af Århus Ungdoms Fællesråd og omfatter emner som: Hjemmeside, regnskab, generationsskifte i foreningen og digitale styringsværktøjer.

Vi opfordrer alle interesserede til at melde sig.

Nem og bekvem kontingentbetaling: KS har indført kontingentbetaling via Betalingsservice, og der er allerede mange, der har benyttet sig af den praktiske mulighed. Vi kan kun opfordre til at følge trenden, der gør det nemmere at støtte den bedste studenterforening på universitetet!